เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Western Sydney University International College

australia

42

1

Diploma in Business - 2 Terms

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

A$19,730.00 (฿ 476,073) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Business - 3 Terms

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

A$29,590.00 (฿ 713,989) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Information and Communications Technology - 2 Terms

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

A$23,670.00 (฿ 571,143) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Information and Communications Technology - 3 Terms

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

A$29,590.00 (฿ 713,989) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Extended Foundation Studies Program in Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 55 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

A$31,640.00 (฿ 763,454) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Extended Foundation Studies Program in Health Science/Nursing

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 55 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

A$31,640.00 (฿ 763,454) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Extended Foundation Studies Program in Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 55 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

A$31,640.00 (฿ 763,454) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Standard Foundation Studies Program in Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 37 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$21,100.00 (฿ 509,130) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Standard Foundation Studies Program in Health Science/Nursing

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 37 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$21,100.00 (฿ 509,130) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Standard Foundation Studies Program in Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 37 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$21,100.00 (฿ 509,130) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Western Sydney University International College

ความสำเร็จ การสำเร็จหลักสูตรปูพื้นฐานของวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษามั่นใจได้ว่าจะได้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Western Sydney

  • นักศึกษาจะสนุกไปกับการใช้สิ่งอำนวยความสะอาดและบริการของ WSU
  • มีทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปูพื้นฐาน
  • ซิดนีย์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดในโลก
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กลงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล