เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Western Sydney University The College

australia

30

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Nursing Direct Entry English Program

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Arts (Standard)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 25 ตุลาคม 2021

A$26,836.00 (฿ 646,579) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Arts Extended - Arts

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 25 ตุลาคม 2021

A$34,148.00 (฿ 822,752) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Arts Extended - Pathway to Teaching Birth-5/Birth-12

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 25 ตุลาคม 2021

A$34,148.00 (฿ 822,752) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Arts Extended - Pathway to Teaching Secondary

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 25 ตุลาคม 2021

A$34,148.00 (฿ 822,752) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Arts Extended Pathway to Teaching Primary

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 25 ตุลาคม 2021

A$34,148.00 (฿ 822,752) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Building Design Management / Bachelor of Building Design Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

A$8,770.00 (฿ 211,302) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Building Design Management Extended

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 25 ตุลาคม 2021

A$46,773.00 (฿ 1,126,935) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business Extended

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$37,350.00 (฿ 899,900) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Communication / Bachelor of Creative Industries

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

A$10,209.00 (฿ 245,973) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Communication / Bachelor of Screen Media (Arts and Production)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

A$10,209.00 (฿ 245,973) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Communication Extended - Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 25 ตุลาคม 2021

A$43,753.00 (฿ 1,054,172) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้