ทั้งหมดที่ Yukon University แคนาดา

null

21

Bachelor of Arts in Indigenous Governance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021, 3 พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Education (YNTEP)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Northern Environmental and Conservation Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - Years three and four

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Social Work

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021, 3 พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate of Carpentry

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Community Education and Employment Support

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - TWO YEARS (PART-TIME)

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate of Culinary Arts

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021

CAD$9,900.00 (฿ 230,672) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Early Learning and Child Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Electrical

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Environmental Monitoring

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021, 3 พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้