มี 2 หลักสูตรภาษาศึกษาระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากYukon University

canada

18

Certificate of Native Language Instructor

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021, 3 พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Native Language Instructor

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021, 3 พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้