เรียนต่อ แคนาดา ที่ Red Deer College

canada

14

Administrative Professional Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

CAD$17,892.00 (฿ 459,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Arts in Film, Theatre, and Live Entertainment

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Early Learning & Childcare

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

CAD$18,410.00 (฿ 473,150) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Educational Assistant

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

CAD$18,585.00 (฿ 477,648) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Pre-Health Sciences

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

CAD$14,413.00 (฿ 370,424) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

CAD$16,992.00 (฿ 436,706) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Early Learning & Childcare

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Electrical Engineering Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Justice Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Kinesiology & Sport Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Legal Assistant

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Mechanical Engineering Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้