เรียนต่อ เยอรมัน ที่ Berlin School of Business and Innovation

germany

2572

34

BA (Hons) Tourism and Hospitality Management

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2022

€9,000.00 (฿ 347,759) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Hons) Business and Management

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2022

€9,000.00 (฿ 347,759) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Hons) Digital Marketing and Social Media

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2022

€9,000.00 (฿ 347,759) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Global MBA

เข้าชม21ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2022

€13,500.00 (฿ 521,638) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA in Innovation and Entrepreneurship

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

€7,500.00 (฿ 289,799) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA Tourism, Hospitality and Event Management

เข้าชม80ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's in Business Administration (MBA)

เข้าชม104ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

€9,000.00 (฿ 347,759) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in International Health Management

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้