ทั้งหมดที่ King's College London, University of London อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

10169

60

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 36

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting & Finance BSc (Hons)

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting, Accountability and Financial Management MSc

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£29,850.00 (1,173,171 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Addiction Studies MSc

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£29,850.00 (1,173,171 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Addictions Research MPhil/PhD

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, ตุลาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021, มิถุนายน 2021

£24,150.00 (949,148 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Computing MSc

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£26,550.00 (1,043,473 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Medical Training PG Cert

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Minimum Intervention Dentistry MSc

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£9,900.00 (389,092 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Paediatrics MSc

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£25,500.00 (1,002,206 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Practice (District Nursing) MSc

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Software Engineering MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£26,550.00 (1,043,473 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aerospace Medicine MSc

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£32,430.00 (1,274,570 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aerospace Medicine PG Dip

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£21,620.00 (849,714 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้