เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 20 หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับจากKing's College London, University of London

uk

6463

33

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 35

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

English Law and French Law LLB (Hons)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£9,250.00 (฿ 399,465) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English Law and German Law LLB (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£9,250.00 (฿ 399,465) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English Law and Hong Kong Law LLB (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£24,750.00 (฿ 1,068,839) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English Law and Spanish Law LLB (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£9,250.00 (฿ 399,465) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

EU Competition Law MA

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 17 มกราคม 2022

£3,500.00 (฿ 151,149) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

EU Competition Law PgDip

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 17 มกราคม 2022

£7,000.00 (฿ 302,298) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

European Law LLM

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 17 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

30 July 2021

£28,770.00 (฿ 1,242,444) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

European Union Law MA

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 17 มกราคม 2022

£3,500.00 (฿ 151,149) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

European Union Law PGDip

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 17 มกราคม 2022

£7,000.00 (฿ 302,298) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

International Business Law LLM

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 17 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

30 July 2021

£28,770.00 (฿ 1,242,444) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

International Conflict Studies MA

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 17 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

30 July 2021

£27,900.00 (฿ 1,204,873) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

International Corporate & Commercial Law LLM

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 17 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้