เรียนต่อ แคนาดา ที่ St. Michel College

canada

1

AEC Office Systems Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1290 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AEC/ACS Early Childhood Education Techniques

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1200 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AEC/ACS in Accounting

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1155 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AEC/ACS IT Programmer Analyst

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1845 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้