เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ University of Newcastle College of International Education

australia

391

6

Degree Transfer Business

เข้าชม10ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022, 17 ตุลาคม 2022

A$28,750.00 (฿ 681,280) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Degree Transfer Commerce

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022, 17 ตุลาคม 2022

A$28,750.00 (฿ 681,280) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Degree Transfer Engineering

เข้าชม7ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

A$32,500.00 (฿ 770,142) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Degree Transfer Extended Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มีนาคม 2022, 17 ตุลาคม 2022

A$34,800.00 (฿ 824,645) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Degree Transfer Extended Commerce

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มีนาคม 2022, 17 ตุลาคม 2022

A$34,800.00 (฿ 824,645) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Degree Transfer Extended Engineering

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มีนาคม 2022, 17 ตุลาคม 2022

A$39,450.00 (฿ 934,834) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Degree Transfer Extended Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มีนาคม 2022, 17 ตุลาคม 2022

A$39,450.00 (฿ 934,834) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Degree Transfer Information Technology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

A$32,500.00 (฿ 770,142) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Studies

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 13 มิถุนายน 2022, 3 ตุลาคม 2022

A$24,800.00 (฿ 587,678) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Studies in Medicine

เข้าชม12ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2-3 TRIMESTERS

เริ่มเรียน - 21 กุมภาพันธ์ 2022, 13 มิถุนายน 2022

A$29,200.00 (฿ 691,943) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-Master's Program Business

เข้าชม9ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - Two trimesters

เริ่มเรียน - 9 พฤษภาคม 2022, 19 กันยายน 2022

A$33,480.00 (฿ 793,365) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-Master's Program Information Technology

เข้าชม3ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - two trimesters

เริ่มเรียน - 9 พฤษภาคม 2022, 19 กันยายน 2022

A$33,480.00 (฿ 793,365) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Newcastle College of International Education

วิทยาลัยการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย Newcastle เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยมากกว่า 130 หลักสูตร

  • สถาบันสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย Newcastle
  • รับประกันการได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาหลังจากสำเร็จหลักสูตร
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและบริการช่วยเหลือรายบุคคล
  • สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของมหาวิทยาลัยได้

ติดต่อHotcourse