เรียนต่อ อิตาลี ที่ IULM - International University of Languages and Media

italy

41

Arts, Media and Cultural Events

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

€8,400.00 (฿ 315,175) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Communication for International Relations (MICRI)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Communication, Media and Advertising

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

€8,400.00 (฿ 315,175) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Corporate Communication and Public Relations

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

€8,400.00 (฿ 315,175) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion and Creative Industries

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

€8,400.00 (฿ 315,175) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Food Design and Innovation (with Polytechnic School of Design)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Hospitality and Tourism Management - Dual Degree

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Communication (MIC)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Marketing and Sales Communication

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Tourism and Hospitality (MITH)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Interpreting and Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

€8,400.00 (฿ 315,175) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Modern Languages for Digital Humanities

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

€8,400.00 (฿ 315,175) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้