เรียนต่อ อเมริกา ที่ Arizona State University (Kaplan International)

usa

1034

3

Accelerate ASU

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Aeronautical Management Technology (Air Transportation Management), BS

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021

US$31,200.00 (฿ 971,116) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aeronautical Management Technology (Professional Flight), BS

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021

US$31,200.00 (฿ 971,116) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aeronautical Management Technology (Unmanned Aerial Systems), BS

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021

US$31,200.00 (฿ 971,116) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aerospace Engineering (Aeronautics), BSE

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021

US$31,200.00 (฿ 971,116) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aerospace Engineering (Astronautics), BSE

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021

US$31,200.00 (฿ 971,116) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aerospace Engineering (Autonomous Vehicle Systems), BSE

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021

US$31,200.00 (฿ 971,116) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Biological Sciences (Natural Resource Ecology), BS

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021

US$31,200.00 (฿ 971,116) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Biological Sciences (Preveterinary Medicine), BS

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021

US$31,200.00 (฿ 971,116) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Biological Sciences (Secondary Education in Biology), BS

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021

US$31,200.00 (฿ 971,116) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Biological Sciences (Sustainable Horticulture), BS

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021

US$31,200.00 (฿ 971,116) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Computing (Cybersecurity), BS

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 November 2021

US$31,200.00 (฿ 971,116) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Arizona State University (Kaplan International)

Kaplan จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าเรียนที่ ASU หนึ่งในมหาวิทยาลัยยอดนิยมของสหรัฐอเมริกาที่นักศึกษาต่างชาติเลือกมาเรียน

  • อันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกาในด้านนวัตกรรม
  • ตั้งอยู่ในเมือง Phoenix เมืองใหญ่อันดับ 5 ของสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรปริญญาตรีกว่า 350 หลักสูตรและปริญญาโท 200 หลักสูตร
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีหลากหลายทุน