เรียนต่อ อเมริกา ที่ Simmons University (Kaplan International)

usa

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Africana Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Art

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Arts Administration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Asian Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in English

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in French and Francophone Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Graphic Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in International Relations

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Journalism

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Media Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$40,850.00 (฿ 1,272,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้