เรียนต่อ แคนาดา ที่ Loyalist College in Toronto (Toronto Business College)

canada

51

Certificate in Personal Support Worker

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 8 กันยายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Developmental Services Worker Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - COMPLETED WITHIN FIVE YEARS OF STARTING THE PROGRAM. PLAN TO COMMIT 5-10 HOURS PER WEEK FOR EACH ONLINE COURSE YOU'RE TAKING

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Early Childhood Education Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - PLAN TO COMMIT 5-10 HOURS PER WEEK FOR EACH ONLINE COURSE YOU'RE TAKING

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, มกราคม 2022

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

eLearning Developer Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - STUDENTS HAVE SEVEN YEARS TO COMPLETE THE CERTIFICATE REQUIREMENTS. PLAN TO COMMIT 5-10 HOURS PER WEEK FOR EACH ONLINE COURSE YOU'RE TAKING

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Facilitator of Adult Learning Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - STUDENTS HAVE SEVEN YEARS TO COMPLETE THE CERTIFICATE REQUIREMENTS. PLAN TO COMMIT 5-10 HOURS PER WEEK FOR EACH ONLINE COURSE YOU'RE TAKING

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Food Service Worker Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - STUDENTS HAVE SEVEN YEARS TO COMPLETE THE CERTIFICATE REQUIREMENTS. PLAN TO COMMIT 5-10 HOURS PER WEEK FOR EACH ONLINE COURSE YOU'RE TAKING

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graphics – Software Applications Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - STUDENTS HAVE SEVEN YEARS TO COMPLETE THE CERTIFICATE REQUIREMENTS. PLAN TO COMMIT 5-10 HOURS PER WEEK FOR EACH ONLINE COURSE YOU'RE TAKING

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Health Records Clerk Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - STUDENTS HAVE SEVEN YEARS TO COMPLETE THE CERTIFICATE REQUIREMENTS. PLAN TO COMMIT 5-10 HOURS PER WEEK FOR EACH ONLINE COURSE YOU'RE TAKING

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Home Inspection Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - STUDENTS HAVE SEVEN YEARS TO COMPLETE THE CERTIFICATE REQUIREMENTS. PLAN TO COMMIT 5-10 HOURS PER WEEK FOR EACH ONLINE COURSE YOU'RE TAKING

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Hospital Ward Clerk Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - STUDENTS HAVE SEVEN YEARS TO COMPLETE THE CERTIFICATE REQUIREMENTS. PLAN TO COMMIT 5-10 HOURS PER WEEK FOR EACH ONLINE COURSE YOU'RE TAKING

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Human Resources Management Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - STUDENTS HAVE SEVEN YEARS TO COMPLETE THE CERTIFICATE REQUIREMENTS. PLAN TO COMMIT 5-10 HOURS PER WEEK FOR EACH ONLINE COURSE YOU'RE TAKING

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Leadership Development Series Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - STUDENTS HAVE SEVEN YEARS TO COMPLETE THE CERTIFICATE REQUIREMENTS. PLAN TO COMMIT 5-10 HOURS PER WEEK FOR EACH ONLINE COURSE YOU'RE TAKING

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 357,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้