มี 1 หลักสูตรการผลิตภาพยนตร์ / วิดีโอระดับจากLoyalist College in Toronto (Toronto Business College)

canada

47

Three-year Ontario College Advanced Diploma in Film and Television Production - Interactive Media ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

CAD$14,332.50 (฿ 360,138) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้