เรียนต่อ แคนาดา ที่ Matrix College

canada

29

EEC.36 Civil Engineering Technology - Design and Testing ACS [Fast Track]

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$54,000.00 (฿ 1,459,854) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

EEC.36 Civil Engineering Technology - Design and Testing ACS [Intensive Track]

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$54,000.00 (฿ 1,459,854) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

LCA.FD Global Supply Chain Management ACS [Fast Track]

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$54,000.00 (฿ 1,459,854) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

LCA.FD Global Supply Chain Management ACS [Intensive Track]

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$54,000.00 (฿ 1,459,854) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

LCA.FD Global Supply Chain Management ACS [Regular Track]

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$54,000.00 (฿ 1,459,854) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

LEA.CQ Computer Science Technology - Software Testing ACS [Fast Track]

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$55,000.00 (฿ 1,486,888) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

LEA.CQ Computer Science Technology - Software Testing ACS [Intensive Track]

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$55,000.00 (฿ 1,486,888) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

LEA.CQ Computer Science Technology - Software Testing ACS [Regular Track]

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$55,000.00 (฿ 1,486,888) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

LEA.DC Network Administration ACS [Regular Track]

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$58,881.00 (฿ 1,591,809) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้