เรียนต่อ แคนาดา ที่ Trebas Institute

canada

129

Audio and Video Post-production - Montreal

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

CAD$16,000.00 (฿ 432,549) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Digital Marketing & Social Media – Montreal

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

CAD$9,200.00 (฿ 248,716) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Audio Engineering & Production/DJ Arts - Toronto

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

CAD$22,055.00 (฿ 596,242) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Entertainment Management - Toronto

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

CAD$18,755.00 (฿ 507,029) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Event & Venue Management - Toronto

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

CAD$16,055.00 (฿ 434,036) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Film & Television Production and Post-Production - Toronto

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

CAD$22,055.00 (฿ 596,242) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

E-commerce and Online Business Management – Montreal

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

CAD$14,000.00 (฿ 378,481) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Film & Television Production - Montreal

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

CAD$14,630.00 (฿ 395,512) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Live Sound - Montreal

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

CAD$13,700.00 (฿ 370,370) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Music Business Administration - Montreal

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

CAD$13,700.00 (฿ 370,370) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Show & Event Management - Montreal

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

CAD$9,164.00 (฿ 247,743) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Sound Design - Montreal

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

CAD$14,630.00 (฿ 395,512) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้