เรียนต่อ อินเดีย ที่ Vellore Institute of Technology

india

7

B. Tech (Computer Science and Engineering)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

₹195,000.00 (฿ 88,145) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

B. Tech (Electrical Electronics Engineering)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

₹173,000.00 (฿ 78,200) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

B. Tech (Mechanical Engineering)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

₹195,000.00 (฿ 88,145) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Architecture (B.Arch)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

₹285,000.00 (฿ 128,827) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

M. Tech (Automotive Electronics)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

M. Tech (Computer Science and Engineering)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Material Science and Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้