มี 6 หลักสูตรธุรกิจ/การเงินระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากQueen Mary University of London

uk

7140

63

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 130

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Economics and International Finance BSc (Econ) (Hons)

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Economics and International Finance with a Year Abroad BSc (Econ) (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Economics and International Finance with Integrated Foundation Year (January start) BSc (Econ) (H ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Economics and International Finance with Integrated Foundation Year (September start) BSc (Econ) ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Economics and International Finance with Year Abroad and Integrated Foundation Year (January star ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Economics and International Finance with Year Abroad and Integrated Foundation Year (September st ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

QMUL เป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกและมีประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายอย่างมาก

  • สถาบันอุดมศึกษาระดับชั้นนำของสหราชอาณาจักร
  • 1 ใน 24 สถาบันการศึกษาในกลุ่ม Russell Group
  • มีชมรม 300 ชมรมและสโมสรกีฬา 60 สโมสร
  • ผลิตเจ้าของรางวัลโนเบล 8 ท่าน