เรียนต่อ ฮ่องกง ที่ UOW College Hong Kong

hongkong

31

Associate of Arts in Applied Chinese Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate of Arts in Bilingual Communication Studies (English and Chinese)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate of Arts in Bilingual Communication Studies (French and Chinese)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate of Arts in Bilingual Communication Studies (French and English)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate of Arts in Bilingual Communication Studies (Japanese and Chinese)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate of Arts in Bilingual Communication Studies (Japanese and English)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate of Arts in Bilingual Communication Studies (Korean and Chinese)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate of Arts in Bilingual Communication Studies (Korean and English)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate of Arts in Bilingual Communication Studies (Spanish and Chinese)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate of Arts in Bilingual Communication Studies (Spanish and English)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate of Arts in Communication and Public Relations

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Cultural Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

HK$50,400.00 (฿ 212,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้