เรียนต่อ แคนาดา ที่ Ontario Principals' Council

canada

9

Master of Education

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.25 ปี

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Master of International Education (School Leadership)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.25 ปี

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้