เรียนต่อ จีน ที่ Flinders University China

china

774

5

Bachelor of Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥33,700.00 (฿ 175,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Accounting and Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥33,700.00 (฿ 175,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Banking and Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥33,700.00 (฿ 175,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Marketing)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥33,700.00 (฿ 175,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Sports Management)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥33,700.00 (฿ 175,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥36,000.00 (฿ 187,110) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Creative Arts (Visual Effects and Entertainment Design)

เข้าชม60ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥30,500.00 (฿ 158,524) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Education (Early Childhood), Bachelor of Arts

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥31,000.00 (฿ 161,123) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Biomedical) (Honours)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥39,000.00 (฿ 202,703) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Biomedical) (Honours) / Master of Engineering (Biomedical)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥39,000.00 (฿ 202,703) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Civil) (Honours)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥39,000.00 (฿ 202,703) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering (Mechanical) (Honours)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥39,000.00 (฿ 202,703) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้