เรียนต่อ ฮ่องกง ที่ Hong Kong Community College, Hong Kong

hongkong

5

Associate in Applied Social Sciences (Social Policy and Administration)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate in Business

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate in Business (Accounting)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate in Business (Business Management)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate in Business (Finance)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate in Business (Hospitality Management)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate in Business (Human Resources Management)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate in Business (International Business)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate in Business (Logistics and Supply Chain Management)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate in Business (Marketing)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate in Business (Tourism Management)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Associate in Information Technology

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้