เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Royal Conservatoire of Scotland

uk

92

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Postgraduate Diploma in Performance

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£18,699.00 (฿ 806,568) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Hons) Contemporary Performance Practice BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£17,685.00 (฿ 762,830) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Acting BA

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£17,685.00 (฿ 762,830) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Film Making BA

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£17,685.00 (฿ 762,830) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Modern Ballet BA

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£17,685.00 (฿ 762,830) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Musical Theatre BA

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£16,827.00 (฿ 725,821) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Production Arts and Design BA

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£17,685.00 (฿ 762,830) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA Production Technology and Management BA

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£17,685.00 (฿ 762,830) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Music (Hons) - Joint Principal Study BMus (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£17,685.00 (฿ 762,830) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Music (Hons) Composition BMus (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£17,685.00 (฿ 762,830) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Music (Hons) Jazz BMus (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£17,685.00 (฿ 762,830) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Music (Hons) Performance BMus (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£17,685.00 (฿ 762,830) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้