มี 10 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากLiverpool John Moores University

uk

3093

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MA Art in Science

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£15,600.00 (613,114 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MPhil Postgraduate research opportunities in Biological and Environmental Sciences

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020

£16,100.00 (632,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MPhil Postgraduate research opportunities in Computer Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020

£16,100.00 (632,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MPhil Postgraduate research opportunities in Pharmacy and Biomolecular Sciences

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020

£16,100.00 (632,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MPhil Postgraduate research opportunities in Sport and Exercise Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020

£16,100.00 (632,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD Postgraduate research opportunities in Biological and Environmental Sciences

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020

£16,100.00 (632,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD Postgraduate research opportunities in Computer Science

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020

£14,450.00 (567,917 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD Postgraduate research opportunities in Pharmacy and Biomolecular Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020

£16,100.00 (632,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD Postgraduate research opportunities in Sport and Exercise Science

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020

£16,100.00 (632,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MPhil Postgraduate research opportunities in Computer Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020, กันยายน 2020

£14,450.00 (567,917 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปีใน 150 อันดับแรกของโลก ซึ่งมีสาขาวิชาใน 50 อันดับแรกของ UK กว่า 129 หลักสูตร

  • ลงทุนเงิน 160 ล้านปอนด์เพื่อมอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด
  • คุณภาพการสอนปี 2017 อยู่ในระดับ Silver
  • ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเย็นที่สุดใน UK
  • พร้อมต้อนรับนักศึกษาจากกว่า 100 ประเทศ