มี 58 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากLiverpool John Moores University

uk

2933

28

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Adult Nursing BSc (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£14,450.00 (568,628 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Child Nursing BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£14,450.00 (568,628 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Criminology and Psychology BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£13,950.00 (548,952 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Environmental Health BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£14,450.00 (568,628 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Forensic Psychology and Criminal Justice BSc (Hons)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£14,000.00 (550,920 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Mental Health Nursing BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£14,450.00 (568,628 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Midwifery BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£14,450.00 (568,628 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Nutrition BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£14,450.00 (568,628 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Nutrition with Foundation Year BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£10,600.00 (417,125 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Paramedic Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£14,450.00 (568,628 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Pharmaceutical Science BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£14,450.00 (568,628 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Pharmaceutical Science with Foundation Year BSc (Hons)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£10,600.00 (417,125 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores ได้เรตติ้ง silver (silver rating) ใน TEF 2017 – นักศึกษาสามารถไว้ใจได้ในคุณภาพการสอนซึ่งอยู่ในระดับสูงที่ LJMU

  • ลงทุนเงิน 160 ล้านปอนด์เพื่อมอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด
  • ความพึงพอใจของนักศึกษาสูงเป็นอันดับสามใน North-West of England
  • อยู่ใน 600 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก
  • 93 % ของผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานหรือศึกษาต่อภายใน 6 เดือน