มี 83 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากLiverpool John Moores University

uk

2973

25

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Computer Forensics BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£16,100.00 (฿ 625,118) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Computer Forensics with Foundation Year BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£11,000.00 (฿ 427,099) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Creative Writing and Film Studies BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£16,100.00 (฿ 625,118) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Creative Writing BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£16,100.00 (฿ 625,118) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Criminal Justice BA (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£15,600.00 (฿ 605,704) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Criminal Justice with Foundation Year BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£11,000.00 (฿ 427,099) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Criminology and Psychology BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£15,600.00 (฿ 605,704) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Criminology and Sociology BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£15,600.00 (฿ 605,704) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Criminology and Sociology with Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£11,000.00 (฿ 427,099) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Criminology BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£15,600.00 (฿ 605,704) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Criminology with Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£11,000.00 (฿ 427,099) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Disability Sport Coaching and Development Foundation Degree

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£16,100.00 (฿ 625,118) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปีใน 150 อันดับแรกของโลก ซึ่งมีสาขาวิชาใน 50 อันดับแรกของ UK กว่า 129 หลักสูตร

  • ลงทุนเงิน 160 ล้านปอนด์เพื่อมอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด
  • คุณภาพการสอนปี 2017 อยู่ในระดับ Silver
  • ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเย็นที่สุดใน UK
  • พร้อมต้อนรับนักศึกษาจากกว่า 100 ประเทศ