มี 5 หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับจากUniversity of Wales Trinity Saint David (UWTSD Carmarthen / Lampeter / London)

uk

264

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Gwaith gyda Phobl Ifanc BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£11,500.00 (฿ 464,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Gwaith gyda Phobl Ifanc gyda Blwyddyn Sylfaen BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£11,500.00 (฿ 464,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol gyda Blwyddyn Sylfaen (Ardystiad ETS) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£11,500.00 (฿ 464,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Work with Young People BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£11,500.00 (฿ 464,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Work with Young People with Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£11,500.00 (฿ 464,265) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้