มี วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดสอนที่ University of Sheffield Sheffield 161 คอร์ส

University of Sheffield

University of Sheffield

สหราชอาณาจักร

เข้าชม22361ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 109

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Electrical Machines (Power Electronics and Drives) MSc

เข้าชม18ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - 25 กันยายน 2017

£19,500.00 (857,639 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Advanced Solid State Chemistry and its Applications MSc

เข้าชม13ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - 25 กันยายน 2017

£19,500.00 (857,639 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Aerodynamics and Aerostructures MSc

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - 25 กันยายน 2017

£20,250.00 (890,625 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Applied Geographical Information Systems MSc

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - 25 กันยายน 2017

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemical Engineering with Industrial Management MSc

เข้าชม21ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - 25 กันยายน 2017

£19,500.00 (857,639 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry and Genetics BSc (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£20,470.00 (900,301 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry and Genetics MBiolSci

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£20,470.00 (900,301 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry and Microbiology BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£20,470.00 (900,301 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry and Microbiology MBiolSci

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£20,470.00 (900,301 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry and Molecular Cell Biology BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£20,470.00 (900,301 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry and Molecular Cell Biology MBiolSci

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£20,470.00 (900,301 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£20,470.00 (900,301 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ชอบมหาวิทยาลัยนี้