มี 154 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากUniversity of Sheffield

34331

409

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 104

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Electrical Machines (Power Electronics and Drives) MSc

เข้าชม26ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2018

£20,470.00 (896,590 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aerodynamics and Aerostructures MSc (Res)

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2018

£20,470.00 (896,590 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Geographical Information Systems MSc

เข้าชม10ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2018

£16,500.00 (722,703 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemical Engineering with Industrial Management MSc (Eng)

เข้าชม23ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ กันยายน 2018

£20,470.00 (896,590 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry (3 years) BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

£21,450.00 (939,514 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry (4 years) MBiolSci

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

£21,450.00 (939,514 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry and Genetics (3 years) BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

£21,450.00 (939,514 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry and Genetics (4 years) MBiolSci

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

£21,450.00 (939,514 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry and Microbiology (3 years) BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

£21,450.00 (939,514 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry and Microbiology (4 years) MBiolSci

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

£21,450.00 (939,514 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry and Molecular Cell Biology (3 years) BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

£21,450.00 (939,514 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry and Molecular Cell Biology (4 years) MBiolSci

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

£21,450.00 (939,514 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

คณะวิชาการจัดการ Sheffield จะมอบโอกาสมากมายสำหรับนักศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ

  • คณะวิชาธุรกิจดีเด่นติดอันดับท็อป 1% ของโลก
  • Sheffield MBA มุ่งเน้นในด้านการประกอบธุรกิจและความเป็นผู้นำ
  • หลักสูตรผ่านการรับรองจาก AACSB, AMBA และ EQUIS
  • มีทุนสำหรับการเรียน MSc, MBA และ PhD