มี 13 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ระดับจากUniversity of Sheffield

null

45780

229

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 106

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bio-dental Science and Technology BSc (Hons)

เข้าชม92ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£21,450.00 (815,964 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DClinDent Paediatirc Dentistry

เข้าชม40ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£47,100.00 (1,791,698 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Dental Materials Science MSc

เข้าชม85ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£22,600.00 (859,711 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Dental Surgery BDS

เข้าชม218ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£37,670.00 (1,432,978 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Dental Technology MSc

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£24,600.00 (935,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Endodontics DClinDent

เข้าชม77ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£47,100.00 (1,791,698 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Dental Public Health MClinDent

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£22,600.00 (859,711 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master Dental Public Health MDPH

เข้าชม59ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£22,600.00 (859,711 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Orthodontics DClinDent

เข้าชม198ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£47,100.00 (1,791,698 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Orthodontics MClinDent

เข้าชม162ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£47,100.00 (1,791,698 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Paediatric Dentistry MClinDent

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£47,100.00 (1,791,698 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Periodontics DClinDent

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£47,100.00 (1,791,698 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Sheffield เป็นสมาชิก Russell Group อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (QS พ.ศ. 2562) และหนึ่งใน 50 มหาวิทยาลัยนานาชาติ (THE พ.ศ. 2561)

  • หนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  • หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Russell Group
  • อันดับหนึ่งด้านองค์การนักศึกษาในสหราชอาณาจักรถึง 10 ปี
  • อันดับหนึ่งในเขต North England ในด้านอัตราการจ้างงานบัณฑิต