ทั้งหมดที่ University of Portsmouth อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

4413

33

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Accountancy and Financial Management (Top-up) BA (Hons)

เข้าชม55ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£14,300.00 (565,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Data Analytics MSc

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,100.00 (596,787 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance MSc

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,100.00 (596,787 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Financial Management MPhil

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, ตุลาคม 2020

£15,100.00 (596,787 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Financial Management PhD

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, ตุลาคม 2020

£15,100.00 (596,787 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting with Finance BA (Hons)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,300.00 (565,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Dental Nursing BSc (Hons)

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,300.00 (565,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Dental Nursing Diploma of Higher Education

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,300.00 (565,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Manufacturing Technology MSc

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,900.00 (628,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Animation BA (Hons)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£15,100.00 (596,787 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Aquatic Biology MSc

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£16,400.00 (648,166 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Languages (Chinese, French, German, Italian, Spanish, English as a Foreign Language) BA ( ...

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,300.00 (565,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Portsmouth เป็น1ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ40แห่งในสหราชอาณาจักร (ตามการสำรวจของ Guardian University Guide)

  • อยู่ใน100อันดับมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ชั้นนำของโลก (THE)
  • ได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษาคิดเป็น88%จากการสำรวจของNSS 2017
  • การันตีความยอดเยี่ยมด้านการสอนด้วยรางวัลระดับเหรียญทอง
  • สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการปรับปรุงกว่า150ล้านGBPในช่วงสิบปี