มี 12 หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับจากManchester Metropolitan University

uk

2082

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Business Technology (Foundation Year) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£16,500.00 (635,801 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Engineering Master's by Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021, เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021

£21,500.00 (828,468 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Engineering MPhil

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021, เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Engineering PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021, เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021

£21,500.00 (828,468 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Engineering Project Management MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£17,000.00 (655,068 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Financial Technology (FINTECH) MSc

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,000.00 (578,001 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Industrial Digitalisation MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£17,000.00 (655,068 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD by Professional Practice 1 - Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021, เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021

£21,500.00 (828,468 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD by Professional Practice 2 - Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021, เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021

£21,500.00 (828,468 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD by Published Work (Route 1) - Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021, เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021

£21,500.00 (828,468 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD by Published Work (Route 2) - Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020, มกราคม 2021, เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Sustainability, Technology and Innovation Management MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£17,000.00 (655,068 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Manchester Metropolitan เป็นมหาวิทยาลัยอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 200 ในการจัดอันดับโดย Times Higher Education(อันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ 2019 โดย THE)

  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดของ UK ด้วยนักศึกษากว่า 38,000 คน
  • ได้คะแนน Silver ในการสำรวจ Teaching Excellence Framework 2017
  • มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 400 ล้านปอนด์
  • มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทระดับโลก