เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 7 หลักสูตรMBAระดับจากNottingham Trent University

uk

3941

27

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MBA Digital Marketing

เข้าชม70ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£21,000.00 (฿ 905,820) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA Fast Track - Online Master of Business Administration

เข้าชม41ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA Finance

เข้าชม17ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£21,000.00 (฿ 905,820) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA Global Supply Chain Management

เข้าชม29ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£21,000.00 (฿ 905,820) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA Master of Business Administration

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£21,000.00 (฿ 905,820) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Online Master of Business Administration

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022, พฤษภาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Online MBA with Data Analytics

เข้าชม7ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Nottingham Trent University

มหาวิทยาลัย Nottingham Trent เป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรพร้อมชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัยระดับชั้นนำของโลก

  • การสอนที่มีคุณภาพเยี่ยมโดยสถาบันการศึกษาระดับ TEF Gold
  • มุ่งเน้นการสร้างโอกาสการได้งานด้วยประสบการณ์การทำงาน
  • มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 โดย Guardian
  • บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะ