ทั้งหมดที่ University of Edinburgh อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

7244

29

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 30

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting and Business MA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£20,950.00 (846,388 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance MA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£20,950.00 (846,388 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance MSc

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£29,600.00 (1,195,852 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Acoustics & Music Technology MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£22,600.00 (913,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Acoustics and Music Technology BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£27,550.00 (1,113,031 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Arabic MSc

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£21,600.00 (872,649 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Chemical Engineering MSc

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£26,600.00 (1,074,651 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Clinical Practice (Online Learning) PgCert

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Clinical Practice (Online Learning) PgDip

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Clinical Practice (Online Learning) PgProfDev

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Design Informatics MSc

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 21 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£22,600.00 (913,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้