เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ University of Edinburgh

uk

5000

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 30

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting and Business MA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£22,000.00 (฿ 950,079) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance MA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£22,000.00 (฿ 950,079) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£33,000.00 (฿ 1,425,118) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£21,150.00 (฿ 913,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acoustics and Music Technology BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£28,950.00 (฿ 1,250,217) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acoustics and Music Technology MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£25,100.00 (฿ 1,083,954) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Chemical Engineering MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£29,600.00 (฿ 1,278,288) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£11,470.00 (฿ 495,337) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£5,735.00 (฿ 247,668) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£17,200.00 (฿ 742,789) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022, 1 เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Design Informatics MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 21 เดือน

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£25,100.00 (฿ 1,083,954) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้