ทั้งหมดที่ University of Edinburgh อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

5226

23

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 30

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting and Business MA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£22,000.00 (฿ 935,904) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance MA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£22,000.00 (฿ 935,904) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£33,000.00 (฿ 1,403,856) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£21,150.00 (฿ 899,744) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acoustics and Music Technology BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£28,950.00 (฿ 1,231,565) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acoustics and Music Technology MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£25,100.00 (฿ 1,067,782) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Chemical Engineering MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£29,600.00 (฿ 1,259,217) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£11,470.00 (฿ 487,946) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£5,735.00 (฿ 243,973) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£17,200.00 (฿ 731,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Clinical Practice (Online Learning) MVetSci, PgDip (ICL), PgCert (ICL), PgProfDev

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 เมษายน 2021, 13 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022, 1 เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Design Informatics MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 21 เดือน

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£25,100.00 (฿ 1,067,782) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้