มี 3 หลักสูตรประวัติศาสตร์สังคมระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Edinburgh

uk

7633

35

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 29

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Economic and Social History MPhil

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

£19,000.00 (722,766 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Economic and Social History MScR

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

£21,600.00 (821,670 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Economic and Social History PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

£19,000.00 (722,766 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้