เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 7 หลักสูตรพยาธิวิทยาระดับจากUniversity of Edinburgh

uk

4947

21

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 30

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Online Learning) MSc, PgDip (ICL), PgCert (ICL), P ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 1 ตุลาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 1 กุมภาพันธ์ 2022, 1 เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Online Learning) MSc, PgDip (ICL), PgCert (ICL), P ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£5,735.00 (฿ 247,388) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Online Learning) MSc, PgDip (ICL), PgCert (ICL), P ...

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£5,735.00 (฿ 247,388) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Online Learning) MSc, PgDip (ICL), PgCert (ICL), P ...

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£5,735.00 (฿ 247,388) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Infectious Diseases BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£28,950.00 (฿ 1,248,805) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Infectious Diseases MScR

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2021, 1 มิถุนายน 2021, 1 กรกฎาคม 2021, 1 สิงหาคม 2021, 1 กันยายน 2021, 13 กันยายน 2021, 1 ตุลาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021, 1 ธันวาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 1 กุมภาพันธ์ 2022, 1 มีนาคม 2022, 1 เมษายน 2022, 1 พฤษภาคม 2022, 1 มิถุนายน 2022, 1 กรกฎาคม 2022

£29,600.00 (฿ 1,276,843) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Pathology PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021, 1 ตุลาคม 2021, 10 มกราคม 2022, 1 เมษายน 2022

£24,700.00 (฿ 1,065,474) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้