ทั้งหมดที่ Harper Adams University อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

110

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Agri-Business (top-up) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 441,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Agri-Business (top-up: ordinary) BSc

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 441,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Agri-business (with Placement) BSc

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,600.00 (฿ 433,445) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Agri-Business (with Placement) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 441,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Agri-Food Marketing with Business (top-up) BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 441,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Agri-Food Marketing with Business (top-up: ordinary) BSc

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 441,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Agri-food Marketing with Business (with Placement) BSc

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 441,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Agri-Food Marketing with Business (with Placement) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 441,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Agricultural Economics PgC / PgD / MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£12,900.00 (฿ 527,494) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Agricultural Engineering (with Placement) BEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 441,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Agricultural Engineering (with Placement) MEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 441,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Agricultural Sciences and Production Systems MSc / PgC / PgD

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£12,900.00 (฿ 527,494) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้