มี 11 หลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ในชนบทและบ้านนอกระดับจากHarper Adams University

uk

94

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Countryside and Environmental Management (Top-up) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 459,444) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Countryside and Environmental Management (top-up: ordinary) BSc

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 459,444) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Countryside Management (top-up) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 459,444) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Countryside Management (top-up: ordinary) BSc

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 459,444) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Environmental Land Management (with Placement) BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 459,444) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Rural Enterprise and Land Management (with Placement) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 459,444) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Rural Estate and Land Management MProf

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Rural Estate and Land Management MSc

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£12,900.00 (฿ 548,780) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Rural Property Management (with Placement) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£10,800.00 (฿ 459,444) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Rural Property Management PG Cert/ PGDip

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£11,250.00 (฿ 478,587) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Rural Property Management PG Cert/ PGDip

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£5,650.00 (฿ 240,357) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้