มี 7 หลักสูตรชีววิทยาระดับจากUniversity of Brighton

uk

3043

36

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Biological Sciences BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£14,604.00 (594,142 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biological Sciences MRes

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,156.00 (616,599 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biological Sciences MSci (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£14,604.00 (594,142 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biological Sciences with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£14,604.00 (594,142 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biology (Secondary Education) PGCE

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£14,604.00 (594,142 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Stress, Ageing and Chronic Disease MRes

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,156.00 (616,599 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Subject Knowledge Enhancement for Teacher Training - Biology

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 28 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, มีนาคม 2020, เมษายน 2020, พฤษภาคม 2020, มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Brighton ให้ได้การต้อนรับนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,000 คนในแต่ละปีและได้คะแนน TEF ระดับ ‘Silver’

  • มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,000 คนในแต่ละปี
  • หลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 200 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา
  • มีบริการช่วยเหลือด้านอาชีพและโอกาสในการได้งานมากมาย
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ