มี 7 หลักสูตรการออกแบบที่ไม่ใช่ทางอุตสาหกรรมระดับจากUniversity of Brighton

uk

3049

37

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

3D Design and Craft BA (Hons)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£14,604.00 (598,478 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Arts and Design by Independent Project MA

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,156.00 (621,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Games Art & Design BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£14,604.00 (598,478 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

History of Art and Design BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£14,604.00 (598,478 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

History of Design and Material Culture MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,156.00 (621,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Sustainable Design MA

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,156.00 (621,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

User Experience Design MSc (PGCert PGDip)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,156.00 (621,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Brighton ให้ได้การต้อนรับนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,000 คนในแต่ละปีและได้คะแนน TEF ระดับ ‘Silver’

  • มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,000 คนในแต่ละปี
  • หลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 200 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา
  • มีบริการช่วยเหลือด้านอาชีพและโอกาสในการได้งานมากมาย
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ