มี 3 หลักสูตรการประกอบวิชาชีพฝึกอบรมระดับจากUniversity of Brighton

uk

3654

25

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Subject Knowledge Enhancement for Teacher Training - Biology

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - เมษายน 2021

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Subject Knowledge Enhancement for Teacher Training - Chemistry

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Subject Knowledge Enhancement for Teacher Training - Mathematics

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 สัปดาห์

เริ่มเรียน - เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Brighton

มหาวิทยาลัย Brighton ให้ได้การต้อนรับนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,000 คนในแต่ละปีและได้คะแนน TEF ระดับ ‘Silver’

  • มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,000 คนในแต่ละปี
  • หลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 200 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา
  • มีบริการช่วยเหลือด้านอาชีพและโอกาสในการได้งานมากมาย
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ