ทั้งหมดที่ University of Buckingham อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

791

3

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting and Finance (2-year degree) BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

£17,400.00 (฿ 688,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance (with integrated Foundation) (3-year degree) BSc (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

£14,750.00 (฿ 583,874) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biomedical Sciences (2-year degree) BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 22 กันยายน 2021

£19,500.00 (฿ 771,902) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biomedical Sciences (with integrated Foundation) (3-year degree) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

£19,000.00 (฿ 752,109) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Economics (2-year degree) BSc (Econ) (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

£17,400.00 (฿ 688,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Economics (with integrated foundation) (3-year degree) BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

£14,750.00 (฿ 583,874) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Enterprise (BBE) (2-year degree) BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

£17,400.00 (฿ 688,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Management (2-year degree) BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

£17,400.00 (฿ 688,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Management (including work placement year) (3-year degree) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Management (with integrated Foundation) (3-year degree) BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

£14,750.00 (฿ 583,874) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Management with Applied Computing (2-year degree) BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2021

£17,400.00 (฿ 688,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Computing (2-year degree) BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

£17,400.00 (฿ 688,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้