มี 2 หลักสูตรครุศาสตร์ระดับจากUniversity of Buckingham

uk

4835

33

Assessment Only (AO) Route to Qualified Teacher Status- Primary

เข้าชม70ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Assessment Only (AO) Route to Qualified Teacher Status- Secondary

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในเวลาเพียงสองปี ด้วยคุณภาพการสอนที่ยอดเยี่ยมและการสอนเป็นกลุ่มย่อย ให้ Buckingham สร้างทางลัดสู่อนาคตให้คุณ

  • หลักสูตรปริญญาตรีสองปี
  • เป็นท็อป 10 ด้าน Teaching Excellence and Student Experience
  • สัดส่วนอาจารย์:นักศึกษาต่ำ และทีมสวัสดิการนักศึกษาที่พร้อมดูแล
  • ชุมชนนักศึกษากว่า 100 สัญชาติที่แตกต่างกัน