เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 7 หลักสูตรการบัญชีระดับจากYork St John University

uk

887

8

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Accounting and Finance (With Placement) BA (Hons)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£12,750.00 (฿ 521,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance BA (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£12,750.00 (฿ 521,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance with Foundation Year BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£12,750.00 (฿ 521,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Economics and Finance BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£12,750.00 (฿ 521,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Economics and Finance with Foundation Year BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£12,750.00 (฿ 521,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Economics and Finance with Placement Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£12,750.00 (฿ 521,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Professional Accounting MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£18,000.00 (฿ 735,930) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

York St John มีวิทยาเขตที่ทันสมัยและได้รับรางวัลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ในเมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงาม

  • 86 % ของนักศึกษาพึงพอใจกับคุณภาพการสอน
  • อยู่ในอันดับ 23 ของ UK ด้านการจ้างงานบัณฑิต (DLHE)
  • ศูนย์กีฬาที่ทันสมัยและสมาพันธ์นักศึกษาแห่งใหม่
  • York เป็น “เมืองที่ดีที่สุดในการอยู่อาศัย” จาก Sunday Times 20