มี 30 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากYork St John University

uk

813

12

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

3D Design and Technologies MSc

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acting BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Animation BA (Hons)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Theatre MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Community Music MA

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Digital Music BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Drama and Dance BA (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Drama: Education & Community BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Marketing BA

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Marketing with Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fine Art BA (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fine Art MA

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (496,215 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

York St John มีวิทยาเขตที่ทันสมัยและได้รับรางวัลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ในเมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงาม

  • 86 % ของนักศึกษาพึงพอใจกับคุณภาพการสอน
  • อยู่ในอันดับ 23 ของ UK ด้านการจ้างงานบัณฑิต (DLHE)
  • ศูนย์กีฬาที่ทันสมัยและสมาพันธ์นักศึกษาแห่งใหม่
  • York เป็น “เมืองที่ดีที่สุดในการอยู่อาศัย” จาก Sunday Times 20