มี 4 หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอระดับจากYork St John University

uk

809

12

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Fashion Marketing BA

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (501,103 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Marketing with Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (501,103 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Fashion Marketing with Placement Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (501,103 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Fashion Marketing MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,750.00 (501,103 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

York St John มีวิทยาเขตที่ทันสมัยและได้รับรางวัลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ในเมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงาม

  • 86 % ของนักศึกษาพึงพอใจกับคุณภาพการสอน
  • อยู่ในอันดับ 23 ของ UK ด้านการจ้างงานบัณฑิต (DLHE)
  • ศูนย์กีฬาที่ทันสมัยและสมาพันธ์นักศึกษาแห่งใหม่
  • York เป็น “เมืองที่ดีที่สุดในการอยู่อาศัย” จาก Sunday Times 20