มี 24 หลักสูตรชีววิทยาระดับจากUniversity of Southampton

uk

10215

83

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 122

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Biochemistry (3 years) BSc (Hons)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£21,580.00 (824,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry MBiochem

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£21,580.00 (824,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry/BiomedicalSc/Pharmacology/Neuroscience with Foundation year (4 years) BSc (Hons)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£18,852.00 (720,260 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biology and Marine Biology BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£21,580.00 (824,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biology and Marine Biology MSci

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£21,580.00 (824,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biology BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£21,580.00 (824,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biology MSci (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£21,580.00 (824,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biology/Ecology/Zoology with Foundation Year (4 years) BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£18,852.00 (720,260 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Evolution: From the Galapagos to the 21st Century MRes

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£25,300.00 (966,612 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Global Ageing and Policy (Distance Learning) MSc

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£9,406.00 (359,366 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Global Ageing and Policy PGCert (Distance Learning)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£3,138.00 (119,890 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Marine Biology (3 years) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

£21,580.00 (824,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Southampton อยู่ในท็อป 20 ของ UK และมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ผู้จ้างงานระดับท็อป 100 ต้องการตัวรวมถึงมีการฝึกงานกว่า 400 ตำแหน่งในแต่ละปี

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของโลก
  • มหาวิทยาลัยมีการลงทุนมูลค่า 2.9 พันล้านปอนด์
  • 30% ของนักศึกษา 24,800 คนมาจากทั่วโลก
  • มีบริการด้านอาชีพที่ได้รับรางวัลมากมาย