มี 32 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Southampton

uk

11499

96

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 122

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Accounting and Finance MSc

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£22,806.00 (934,599 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Management MSc

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£22,806.00 (934,599 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Actuarial Science MSc

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,812.00 (770,923 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business Analytics and Finance MSc

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£20,728.00 (849,442 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business Analytics and Management Sciences MSc

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£20,728.00 (849,442 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business Strategy and Innovation Management MSc

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£20,728.00 (849,442 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Design Management MA

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,812.00 (770,923 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Digital Marketing MSc

เข้าชม207ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£20,728.00 (849,442 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Education Practice and Innovation MSc

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,812.00 (770,923 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Entrepreneurship and Management MSc

เข้าชม56ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£20,728.00 (849,442 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Management MA

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,812.00 (770,923 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Marketing and Branding MA

เข้าชม55ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,812.00 (770,923 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Southampton อยู่ในท็อป 20 ของ UK และมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ผู้จ้างงานระดับท็อป 100 ต้องการตัวรวมถึงมีการฝึกงานกว่า 400 ตำแหน่งในแต่ละปี

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของโลก
  • มหาวิทยาลัยมีการลงทุนมูลค่า 2.9 พันล้านปอนด์
  • 30% ของนักศึกษา 24,800 คนมาจากทั่วโลก
  • มีบริการด้านอาชีพที่ได้รับรางวัลมากมาย