มี 6 หลักสูตรแอฟริกันศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Birmingham

uk

6846

41

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 116

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Africa and Development MA

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£17,910.00 (673,885 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

African Studies MA by Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£17,040.00 (641,150 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

African Studies MA/Diploma

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£17,910.00 (673,885 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

African Studies MRes

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£17,040.00 (641,150 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

African Studies PhD

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£17,040.00 (641,150 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Social Research (African Studies) MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£17,910.00 (673,885 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้