เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Bishop Grosseteste University

uk

32

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

(MA) Children’s Literature and Literacies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

£14,000.00 (฿ 610,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MA) Education with TESOL

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

£14,000.00 (฿ 610,420) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MA) English Literature

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

£14,000.00 (฿ 610,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MA) Health & Social Care Leadership

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 610,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MA) Heritage Education

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 610,420) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MA) in Special Educational Needs & Disability

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 610,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MA) Social and Cultural History

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 610,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MA) Theology & Religious Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 610,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Drama in the Community (with Foundation Year) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£9,150.00 (฿ 398,953) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Drama in the Community BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£12,200.00 (฿ 531,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Archaeology and History (with Foundation Year) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£9,150.00 (฿ 398,953) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Archaeology and History BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กันยายน 2021

£12,200.00 (฿ 531,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้